Rzeźba Andrzeja Gondka
Fot. Józef Paluszyński

Kobieta i dziecko zaklęte w kamień. Rzeźba stargardzkiego artysty stoi w odludnym miejscu, a miała być w samym centrum

Pasjonat fotografii i miasta Józef Paluszyński wykonał zdjęcia rzeźby, stojącej na terenie byłego MPGK przy ul. Spokojnej. Co przedstawia zapomniany artefakt wyjaśnia Muzeum. Jaki był pierwotny pomysł na jego umiejscowienie ustalił szef Wód Miejskich.

Rzeźba Andrzeja Gondka
Fot. Józef Paluszyński

Andrzej Gondek najbardziej znany jest z drewnianych rzeźb. Kilka przed laty stało w parku Chrobrego, skąd zostały przeniesione na tyły muzeum przy Rynku Staromiejskim. Jedna zdobiła hol Książnicy Stargardzkiej przy ul. Mieszka I.

Ostatnio czytałem artykuł, w którym wspomniano o rzeźbach Andrzeja Gondka i o tym tworze, którego nikt nie potrafi nazwać – mówi stargardzianin Józef Paluszyński, autor zdjęć rzeźby. – Pewnie autor tego pomnika miał jakieś przesłanie, może ktoś z mieszkańców naszego miasta ma wiedzę na ten temat?

Z prośbą o przekazanie takich informacji zwróciliśmy się do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Otrzymaliśmy je od szefa Działu Dokumentacji Zabytków MAH Stargard, któremu bardzo za nie dziękujemy.

To rzeźba z postaciami kobiety i dziecka, znajdująca się na terenie byłego MPGK (dziś to Wody Miejskie Stargard – dop. ech) przy ul. Spokojnej. Powstała w latach ’70 XX wieku. Autor to stargardzianin Andrzej Jerzy Gondek żyjący w latach 1936-1977 – informuje Mirosław Opęchowski, kierujący Działem Dokumentacji Zabytków Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. – Jest to rzeźba plenerowa, pewnie miała stanąć w którymś parku…

Jaki był plan na zagospodarowanie kamiennej rzeźby ustalił prezes spółki Wody Polskie Stargard (dotąd MPGK), za co jesteśmy bardzo wdzięczni. To ciekawa historia…

Z informacji uzyskanych od byłych pracowników spółki wynika, że w latach 1960-1962, przy zbiegu ulic dawnej Buczka, obecnie Wyszyńskiego, i Czarnieckiego, w miejscu rozebranego budynku wolnostojącego, miała powstać fontanna, a obok niej miał być ustawiony ten obelisk. Wykonany został przez Andrzeja Gondka w latach 1961/1962, w zakładzie remontowym przy ul. Czarnieckiego 6, należącym do Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie. Z przyczyn nieznanych koncepcja wybudowania i usytuowania fontanny oraz rzeźby przy zbiegu wspomnianych ulic nie doszła do realizacji. W roku 1964/1965 obelisk został decyzją władz miasta i zarządu przedsiębiorstwa przewieziony z ul. Czarnieckiego 6 na dawną ul. Bellojanisa 6, a obecnie ul. Spokojną 6 w Stargardzie. Przez lata zachodziły różne zmiany koncepcji zagospodarowania terenu wewnątrz obiektu, ale nigdy nie uległo zmianie miejsce obelisku.

Piotr Tomczak, prezes zarządu – dyrektor naczelny spółki Wody Miejskie Stargard

O artyście rzeźbiarzu Andrzeju Gondku dowiedzieć się można więcej na filmie Sławka Alexa z cyklu Skarby Książnicy Stargardzkiej. Kliknij TUTAJ.

Pisaliśmy o nowym pomniku w Stargardzie.

Pisaliśmy o rozbieranym pomniku w Stargardzie.