Chrobrego
Fot. Emilia Chanczewska

Niechciane kamienice. Co z nimi dalej?

Nie znalazł się kupiec na dwa zrujnowane budynki przy ulicy Chrobrego. Pozostaną więc „na stanie” miejskiej spółki. Stargardzkie TBS planuje je rozebrać i odtworzyć. Najpierw mają tam popracować archeolodzy.

Zmieniły się plany wobec miejsca na stargardzkiej starówce, które miało poddane być rewitalizacji. Nie udało się sprzedać dwóch dawnych kamienic pozostałych u zbiegu ulic Chrobrego i Portowej lub – patrząc od drugiej strony – ul. Chrobrego, Garncarskiej i Kazimierza Wielkiego. Zapytaliśmy o to w Stargardzkim TBS, które jest właścicielem nieruchomości (działek i stojących na nich dwóch budynków). Na sprzedaż wystawione były łącznie z sąsiednim terenem, należącym do miasta.

– Działki stanowiące własność Stargardzkiego TBS, na których zlokalizowane są kamienice przy ul. Chrobrego 12 i 14 łącznie z sąsiednimi działkami, stanowiącymi własność miasta, zlokalizowanymi u zbiegu ulic Chrobrego i Kazimierza Wielkiego oraz Garncarskiej były przedmiotem zbycia w przetargach przeprowadzonych w ubiegłym roku – przypomina Natalia Czajkowska-Rzeszut, wiceprezes ds. inwestycyjnych w Stargardzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. – Z uwagi na brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców, proces sprzedaży został zawieszony – informuje Natalia Czajkowska-Rzeszut.

Miejsce to ma za sobą duży pożar, po którym rozebrana została (pod koniec 2016 roku) przylegająca kamienica nr 16.

Pożar przy ulicy Chrobrego
15.02.2011 rok, Fot. Grzegorz Drążek, archiwum

Paliło się tam także w ubiegłym roku:

Innym problemem były spadające na chodnik kawałki tynku elewacji. Stąd pomysł na zabezpieczenie jej zaimpregnowaną siatką.

Wymiana siatki
Wymiana siatki, 31.10.2022 r., Fot. Emilia Chanczewska

Skoro nie będzie już prób sprzedaży tych nieruchomości, co będzie się z nimi działo dalej?

– Obecnie podejmowane są działania mające na celu przeprowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych na tym terenie – odpowiada Natalia Czajkowska-Rzeszut ze Stargardzkiego TBS. – Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę kamienic wraz z ich odtworzeniem, z możliwie maksymalnym zachowaniem walorów historycznych i jednoczesnym dostosowaniem obiektów do wymogów współczesnych użytkowników, podobnie jak miało to miejsce w przypadku zakończonej przez STBS rewitalizacji kamienicy ul. Chrobrego 21, w której działa Stargardzkie Centrum Nauki Filary.

SCN Filary
SCN Filary, Fot. Emilia Chanczewska