Ina

Przez zanieczyszczenie Iny w Stargardzie są śnięte ryby w Goleniowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Szczecinie podał dziś oficjalne informacje w sprawie śniętych ryb w rzece Ina. W Stargardzie, przez przelew burzowy, zanieczyszczenia przedostały się do Iny.

19.06.2023 r. stwierdzono obecność śniętych ryb na Inie – pod mostem w rejonie miejscowości Łęsko (gmina Goleniów), gdzie pracownicy NW w Goleniowie podjęli interwencję przy udziale Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP.

Prawdopodobną przyczyną śnięcia ryb był intensywny opad deszczu w mieście Stargard w dniu 17.06.2023 r., gdzie następnie przez przelew burzowy zanieczyszczenia przedostały się do rzeki Iny.

20.06.2023 r. od godziny 7 trwały prace związane z monitoringiem i usuwaniem śniętych ryb. Prace polegały na spływie łodzią w dół rzeki Ina oraz mechanicznemu wybieraniu zauważonej śniętej ryby. W trakcie akcji wyłowiono około 30 kg śniętych ryb.

Dokonano również punktowej wizji odcinka Iny poniżej Goleniowa aż do Inoujścia – rzeki Odry, podczas której nie stwierdzono obecności śniętych ryb.

INFORMACJE I ZDJĘCIA: RZGW w Szczecinie, oprac. (ech)

Dzień wcześniej, we wtorek 20 czerwca br. Gmina Goleniów oficjalnie poinformowała, że „Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego prawdopodobnego zanieczyszczenia rzeki Iny złożył dzisiaj Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz.

Wczoraj, 19 czerwca ok. godz. 12.30 zaczęły przypływać wraz z nurtem rzeki pierwsze śnięte ryby.

Kolejne zawiadomienie o kilkuset śniętych rybach w okolicach ul. Spacerowej wpłynęło do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego ok. 20.20. Zauważalna była również zmiana barwy, przejrzystości rzeki i zmieniony zapach. W akcji odławiania ryb i napowietrzania rzeki brały udział trzy zastępy straży pożarnej.

Dzisiaj przedstawiciele Państwowego Przedsiębiorstwa Wody Polskie, dokonując obserwacji stanu rzeki, stwierdzili niewielką ilość śniętych ryb. Zadecydowali o postawieniu zapory na odcinku rzeki pomiędzy Goleniowem a Modrzewiem w celu wyłapania martwych ryb.

Gmina Goleniów zwróciła się jednocześnie z wnioskiem do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o wprowadzenie zakazu bezpośredniego kontaktu z wodą z rzeki Iny do czasu uzyskania badań z pobranych próbek.”