Stargardzki Budżet Obywatelski 2024 wyniki
Fot. Grzegorz Drążek

Stargardzki Budżet Obywatelski. Zwycięskie projekty na przyszły rok

Dwanaście projektów wybranych zostało w głosowaniu mieszkańców do realizacji w 2024 roku w ramach Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozstrzygnięcia SBO 2024 poznaliśmy dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Stargardzie. Autorzy zwycięskich projektów zostali dzisiaj ogłoszeni i obdarowani upominkami.

Prowadzący dzisiejsze spotkanie Piotr Styczewski, rzecznik prezydenta Stargardu, przypomniał na początek, że to dziesiąta edycja Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego. W dziewięciu poprzednich zrealizowanych zostało 99 projektów zgłoszonych przez mieszkańców.

– W dziesiątej edycji mieszkańcy oddali 9530 głosów, z czego 9250 prawidłowych – powiedział Piotr Styczewski. – W zdecydowanej większości głosowano przez internet.

Stargardzki Budżet Obywatelski 2024 wyniki
Fot. Grzegorz Drążek. Piotr Styczewski, rzecznik prezydenta Stargardu.

Na kartach do głosowania oddano 1350 prawidłowych głosów, a przez internet 7900.

– Pieniądze z budżetu miasta lokowane w tych mniejszych lub większych projektach dają bardzo konkretną zmianę jakościową tych poszczególnych obszarów i dzielnic, ale Stargardzki Budżet Obywatelski jest ważny też w drugim wymiarze, buduje tożsamość miejsca – mówił dziś Rafał Zając, prezydent Stargardu. – Mieszkańcy, którzy głosują na zadania w ramach budżetu obywatelskiego, mieszkańcy którzy angażują się i są bardzo aktywni w kwestii samych pomysłó i później pozyskiwania głosów na wymyślone przez siebie zadania, angażują grupy mieszkańców wokół tematów ważnych dla danej dzielnicy. I to tożsamościowe zadanie jest z tej perspektywy istotne, że buduje nie tylko poczucie związku z dzielnicą i wpływu na to, jak ta dzielnica się zmienia, ale daje też poczucie sprawstwa, że my mieszkańcy możemy doprowadzić do zmian, realizacji tych zadań, które uważamy za ważne. Poczucie sprawstwa też w kontekście właśnie przemian w tych poszczególnych obszarach i buduje w efekcie odpowiedzialnośc za to miejsce.

Zdaniem prezydenta Stargardu, warstwa czysto społeczna SBO jest szalenie ważna.

– Ja państwu, autorom projektów, za tę aktywność serdecznie dziękuję – powiedział Rafał Zając. – Jesteście uczestnikami czystej samorządowej idei, czyli realizacji tego, co jest najbardziej potrzebne z perspektywy oceny samych mieszkańców. Za pośrednictwem mediów dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w proces głosowania, dyskusję o tych zadaniach, zbieranie głosów, którzy gromadzili wokół projektów coraz szersze grupy mieszkańców. Dziękuję też całemu zespołowi z naszego urzędu, bo praca przy budżecie obywatelskim wymaga zaangażowania się ponad standardowe, bieżące zadania, które są realizowane w urzędzie i wymaga dużej otwartości, elastyczności, prowadzenia dialogu wokół priorytetów ważnych z punktu widzenia mieszkańców.

Stargardzki Budżet Obywatelski 2024 wyniki
Fot. Grzegorz Drążek. Prezydent Stargardu Rafał Zając.

Wybrane projekty Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Obszar nr 1: os. Zachód – os. Letnie

 • A DLACZEGO NIE?! PIŁKA JEST OKRĄGŁA I BRAMKI SĄ DWIE!!! – ETAP 1 (teren przy Szkole Podstawowej nr 11) – 300 000 zł
 • AAALE OGRÓD SENSORYCZNY!!! (Przedszkole Miejskie nr 3) – 50 000 zł

Obszar nr 2: os. Chopina

 • OCR NINJA PARK STARGARD/OCR Village (teren przy ul. Ceglanej) – 300 000 zł
 • Kącik ogrodnika (Przedszkole Miejskie nr 6) – 50 000 zł

Obszar nr 3: śródmieście

 • Bieżnia sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 – 300 000 zł
 • Zieleńce i donice pełne kwiatów – 50 000 zł

Obszar nr 4: Stare Miasto

 • Budowa kompleksu zabawowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 – etap II – 300 000 zł
 • Poidełka – 50 000 zł

Obszar nr 5: os. Pyrzyckie

 • Ogród na Wzgórzu (teren zielony ul. Norwida i ul. Witkiewicza) – etap II – 300 000 zł
 • Rozbudowa monitoringu na os. Pyrzyckim – 50 000 zł

Obszar nr 6: os. Kluczewo-Lotnisko

 • Aktywność na świeżym powietrzu – boisko wielofunkcyjne (teren przy Szkole Podstawowej nr 8) – 300 000 zł
 • ABCD doposażenie strefy relaksu (teren przy Szkole Podstawowej nr 8) – 50 000 zł