SP 3 Stargard remont budynku
Fot. Grzegorz Drążek

Wielki remont w SP 3 Stargard. Jeszcze podłoga, sprzątanie i gotowe

Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego imienia Kornela Makuszyńskiego w Stargardzie odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowano projekt termomodernizacji jednego z dwóch budynków tej szkoły.

22 listopada odbyło się śniadanie prasowe, podczas którego przedstawiono realizowany już wtedy projekt termomodernizacji jednego z dwóch szkolnych budynków przy ulicy Limanowskiego w Stargardzie. Dzisiaj odbyło się kolejne śniadanie prasowe, podczas którego podsumowano projekt i była okazja do zwiedzenia odnowionego budynku.

– Zrobiliśmy to wszystko przez osiem miesięcy i były to w przeważającej mierze miesiące zimowe, dodatkowo aura w tym roku była wyjątkowo niesprzyjająca i wykonawca musiał dołożyć naprawdę wielkich starań, żeby w okienkach pogodowych, które umożliwiały wykonywanie prac zewnętrznych, wykonać te roboty budowlane – podkreślał dzisiaj Michał Napora z wydziału inżynierii Urzędu Miejskiego w Stargardzie. – Mieliśmy tutaj ocieplenie dachów i wymianę pokrycia dachowego ponad dwa tysiące metrów kwadratowych, łącznie na trzech obiektach. Mieliśmy ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją z płytek klinkierowych. To też była bardzo pracochłonna robota, jednak udało się to zrealizować w krótkim terminie. Wymagało to współpracy pomiędzy poszczególnymi brygadami, działaniem na kilku frontach jednocześnie. Prace wewnątrz przy wymianie instalacji centralnego ogrzewania czy elektrycznej trwały całą zimę i tutaj też udało się zrealizować wszystkie założenia projektowe. Dużym wyzwaniem było dostosowanie rozwiązań projektowych do stanu faktycznego obiektu. Wymagało to kilku zmian, na przykład w instalacji wentylacyjnej, która wkomponowana jest w dźwigary dachowe sali gimnastycznej. Wymagało to precyzyjnego rozrysowania, pomierzenia i dostosowania do istniejącego budynku.

Wykonawcą prac w SP 3 Stargard jest szczecińska firma Pro Group. Koszt projektu to nieco ponad 7,7 mln zł. Jest on dofinansowany kwotą ponad 5,4 mln zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (około 4,6 mln zł i budżetu państwa (ok. 800 tys. zł).

Stargard pod szczęśliwą gwiazdą

Projekt to nie tylko sam remont. Szkoła przeprowadziła szereg akcji w zakresie efektywności energetycznej. Były konkursy plastyczne dla młodszych klas, odbyła się debata uczniów z klas siódmych i ósmych, wydany został dodatek specjalny gazetki szkolnej, był wyjazd edukacyjny, prowadzona jest strona internetowa projektu, przy szkole powstała ścieżka edukacyjna.

O tym wszystkim mówiono dzisiaj podczas śniadania prasowego w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego imienia Kornela Makuszyńskiego w Stargardzie.

– Najpierw było dużo zabiegania o to, żeby zdobyć pieniądze na ten projekt, później był ten krótki czas realizacji projektu – mówiła dziś Ewa Sowa, zastępczyni prezydenta Stargardu. – Każdy wykazywał ogrom dobrej energii, żeby to wszystko dobrze zrealizować. Udało się to. Efekty, myślę wszystkich nas cieszą. I uczniów i pracowników szkoły. Udała się realizacja nie tylko w sferze inwestycyjnej, ale też w tych miękkich projektach, podejścia do wielu spraw, uświadamiania sobie tych ważnych rzeczy w naszym życiu. Tak, jak cieszyliśmy się na początku, że dużo przed nami, tak teraz cieszymy się, że to wszystko za nami. Państwu wszystkim ogromnie gratuluję i dziękuję za ten wysiłek. Byłam tego świadkiem i uczestnikiem. Zmiana jest widoczna i odczuwalna w każdym aspekcie.

Śniadanie prasowe w SP 3 Stargard
Fot. Grzegorz Drążek

Od początku nowego roku szkolnego z odnowionego budynku mają już korzystać uczniowie i nauczyciele. Plany są takie, by lekcje miały w nim klasy od czwartej do ósmej. Zanim budynek zostanie na nowo otwarty, wykonanych zostanie jeszcze trochę prac.

– Przeprowadzona zostanie jeszcze modernizacja podłóg, zależy nam na tym, by szkoła była bez barier, żeby nie było żadnych progów – mówił na dzisiejszym spotkaniu Arkadiusz Rozwód, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie. – No i czeka nas wielkie sprzątanie po wykonanych pracach, a to też zajmie trochę czasu. Chcemy, by na 1 września budynek był gotowy do przyjęcia uczniów.

Dla porównania w tekście poniżej można obejrzeć, jak wyglądał remontowany budynek SP 3 w pierwszych miesiącach realizacji inwestycji, 22 listopada 2023 roku.