marii skłodowskiej-curie

Stargardzkie ulice dawniej i dziś. Skłodowskiej-Curie

W naszym historycznym cyklu pokazujemy ulice w Stargardzie przed laty i obecnie. Na fotografiach widać ten sam fragment ulicy kiedyś i dzisiaj. W tej części cyklu ulica Marii Skłodowskiej-Curie.

W cyklu „Stargardzkie ulice dawniej i dziś” pokazujemy jedno ujęcie danej ulicy na dwóch fotografiach. Jedno zdjęcie jest sprzed lat, drugie teraźniejsze. Na obu jest ten sam fragment ulicy. Można więc porównać to miejsce jak wyglądało kiedyś, a jak wygląda teraz.

W tej części naszego cyklu pokazujemy ulicę Marii Skłodowskiej-Curie (była znana także jako Marii Curie-Skłodowskiej). Natomiast dawniej, przed II wojną światową ulica ta nosiła nazwę Wilmsstrasse. Widok jest od strony ulicy Bydgoskiej.

Historyczna fotografia pochodzi z 1909 roku. Widać więc na niej, jak ulica ta wyglądała 113 lat temu. Po lewej parkowa aleja, za którą kryje się rzeka Ina. Po prawej zwarta zabudowa, budynki przyklejone do siebie stoją wzdłuż całej ulicy.

Na teraźniejszym zdjęciu ten sam fragment ulicy wygląda zdecydowanie inaczej. To nie oznacza jednak, że nie ma cech wspólnych. Prosimy spojrzeć w prawo na budynek, który niedawno został odnowiony. Większości zabudowy sprzed lat jednak nie ma. Natomiast po lewej stronie wciąż skrywa się rzeka Ina.

Cykl „Stargardzkie ulice dawniej i dziś” przygotowujemy wspólnie z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie, które udostępniło nam do publikacji historyczne fotografie i pocztówki ze swoich zbiorów.