stypendium

Wójt Gminy Stargard przyznał stypendia naukowe i artystyczne

W środę 25.10.2023 roku, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów wójta Gminy Stargard dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Do wójta Gminy Stargard wpłynęło łącznie 28 wniosków, w tym 25 o przyznanie stypendium naukowego i 3 wnioski o przyznanie stypendium artystycznego. Przyznano 10 stypendiów naukowych i 3 artystyczne.

Stypendium naukowym nagrodzono:

 • Helenę Herweg uczennicę Szkoły Podstawowej w Pęzinie,
 • Gabriela Słowińskiego ucznia Szkoły Podstawowej w Strachocinie,
 • Hannę Chłód uczennicę Szkoły Podstawowej w Sownie,
 • Jana Trembeckiego ucznia Szkoły Podstawowej w Strachocinie,
 • Idę Misztelę uczennicę Szkoły Podstawowej w Małkocinie,
 • Szymona Łyzana ucznia Szkoły Podstawowej w Pęzinie,
 • Gabriela Kozdrasia ucznia Szkoły Podstawowej w Strachocinie,
 • Annę Ścisłowicz uczennicę Szkoły Podstawowej w Pęzinie,
 • Lenę Pozauć uczennicę Szkoły Podstawowej w Pęzinie,
 • Michalinę Głowicką uczennicę Szkoły Podstawowej w Grzędzicach.

Stypendium artystyczne otrzymali:

 • Miłosz Krysiak uczeń Szkoły Podstawowej w Grzędzicach nagrodzony za osiągnięcia muzyczne,
 • Eryk Kucharski absolwent Szkoły Podstawowej w Grzędzicach nagrodzony za osiągnięcia muzyczne,
 • Michalina Kosmal uczennica Szkoły Podstawowej w Strachocinie nagrodzona za osiągnięcia plastyczne.

Uroczystość uświetnili występem uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzędzicach i zespół muzyki rozrywkowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia i Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Stargardzie pod kierownictwem Michała Konarskiego, a także perkusiści Maciej Uchal i Jan Przysiwek z klasy Zdzisława Rakowskiego z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Stargardzie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom! Jednocześnie najzdolniejszym uczniom życzymy wytrwałości w pielęgnacji swoich talentów, dalszego rozwijania swoich pasji oraz osiągania coraz to lepszych rezultatów.

Urszula Ulaszewska

oprac. (ech)