Stargard urząd miejski ratusz
Fot. Grzegorz Drążek. Wnioski składa się do 12 października w stargardzkim ratuszu.

Zameldowani na pobyt stały automatycznie zostaną ujęci w spisie wyborców przypisanym do miejsca zamieszkania

Urząd Miejski w Stargardzie przypomina o zasadach dotyczących głosowania w wyborach parlamentarnych osób z zameldowaniem na pobyt stały.

Jak informuje stargardzki magistrat, w spisie wyborców przygotowanym dla stałego obwodu głosowania ujęty zostanie wyborca zameldowany na pobyt stały, który nie składał wniosku o zmianę miejsca głosowania oraz wyborca ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Osoby, które nie posiadają stałego meldunku oraz osoby nigdzie niezamieszkałe, chcące wziąć udział w głosowaniu, powinny złożyć wniosek o dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców. Mieszkańcy Stargardu wnioski składają w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1. Jest na to czas do 12 października 2023 r.

Urząd Miejski w Stargardzie

Urząd miejski przypomina także, że:

  • każda osoba zameldowana na pobyt stały automatycznie zostanie ujęta w spisie wyborców odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania. Osoby, które nie mają stałego meldunku, mogą się dopisać do Centralnego Rejestru Wyborców. Istnieje również możliwość zmiany przypisanego miejsca głosowania – np. na lokal dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Czas na to jest tylko do 12.10 (czwartek).
  • każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek należy złożyć do 12 października 2023 r. Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Mieszkańcy Stargardu wniosek składają w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1.

Jak dodaje magistrat, po złożeniu wniosku o zmianę lokalu wyborczego wyborca zostanie skreślony ze spisu w stałym obwodzie głosowania.