Jolanta Aniszewska i Piotr Tarnawski
Trzeci od lewej stoi Piotr Tarnawski obok Jolanta Aniszewska. Fot. Paweł Pieńkowski, Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie

Jolanta Aniszewska z Książnicy Stargardzkiej i Piotr Tarnawski z Muzeum w Stargardzie docenieni

Dziś podczas uroczystej gali w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, już po raz trzynasty, rozstrzygnięto prestiżowy konkurs Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku 2022. Wśród laureatów nagród i wyróżnień są stargardzianie.

To Jolanta Aniszewska dyrektor Książnicy Stargardzkiej (wcześniej zastępczyni dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie) oraz Piotr Tarnawski, kustosz z Działu Historii i Badań nad Społecznością Lokalną MAH Stargard.

Na konkurs wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń – aż 26 wniosków z muzeów z całego województwa. Spośród nich Komisja Konkursowa, w składzie: Bogdana Kozińska, Małgorzata Frymus, Angelika Rotkiewicz oraz Eryk Krasucki, dokonała wyboru najbardziej znaczących wydarzeń w trzech kategoriach tematycznych:

  • To działalność wystawiennicza,
  • działalność edukacyjna
  • oraz nowa, niezwykle pojemna kategoria – działalność wydawnicza, konserwatorska, naukowa, popularyzatorsko-informacyjna.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Muzealników Polskich, oddział Zachodniopomorski.

W werdykcie Komisji Konkursowej czytamy, że w kategorii działalność wystawiennicza Komisja postanowiła przyznać dwa wyróżnienia, w tym za wystawę „Ecclesia Sanctae Mariae. 730 lat kościoła Mariackiego w Stargardzie”, autorstwa Piotra Tarnawskiego z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, za wielowątkową próbę opowiedzenia historii kolegiaty.

W kategorii działalność wydawnicza, konserwatorska, naukowa, popularyzatorsko-informacyjna Komisja postanowiła przyznać nagrodę Jolancie Aniszewskiej, autorce książki „Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach”, wydanej przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie oraz Bogucki Wydawnictwo Naukowe, za wyjątkową dokumentacyjną skrupulatność i pisarską umiejętność opowiedzenia o przełomowym czasie wojny i powojnia.

Nagrody finansowe zostały ufundowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego Pomorze Zachodnie. Konkurs objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

INFORMACJE: Muzeum Narodowe w Szczecinie