Szkoła Podstawowa nr 11 w Stargardzie
Fot. Grzegorz Drążek

Mama ucznia: pobieranie opłat za szafki jest niezgodne z prawem. Dyrektor szkoły: to dobrowolne wpłaty

Zwróciła się do nas mama jednego z uczniów rozpoczynających naukę w Szkole Podstawowej nr 11 działającej na osiedlu Zachód w Stargardzie. Chodzi o wyjaśnienie zasad opłaty w wysokości 35 zł za korzystanie ze szkolnych szafek.

W niedzielę do naszej redakcji dotarł mail ze sprawą opłat za szafki w SP11. Mama ucznia zwróciła uwagę na zawartą na stronie szkoły „WAŻNĄ INFORMACJĘ DLA RODZICÓW”: Drodzy Rodzice uczniów klas pierwszych, Wasze dzieci otrzymają kluczyki do szafki na ubrania i obuwie. Koszt użytkowania szafki 35,00 zł (bezzwrotny) na cały okres nauki w szkole. Proszę o dokonanie wpłat do pokoju nr 2 Kierownik Administracji lub na najbliższym zebraniu z rodzicami.

Według mojej wiedzy pobieranie opłat za korzystanie z szafki jest niezgodne z prawem – uważa nasza czytelniczka. – Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U 2018 poz. 2140) § 4a. Dyrektor zapewnia uczniom w szkole lub placówce miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. Przepis ten nie przewiduje żadnych opłat, które w związku z użytkowaniem szafki lub innego miejsca musieliby uiścić uczniowie lub ich rodzice.

Mama ucznia ma też wątpliwości co do prawidłowości księgowania tych pieniędzy.

Na rachunek szkoły, Rady Rodziców? – zastanawia się. – Rozumiem, że szkoły są niedoinwestowane. Nie tłumaczy to jednak działań niezgodnych z prawem. Co dziećmi, których rodzice nie wpłacą 35 zł?

Przekazaliśmy te uwagi dyrekcji szkoły, która bezzwłocznie się do nich odniosła.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U 2018 poz. 2140) dyrektor ma zapewnić miejsce do przechowywania podręczników i przyborów. Rozporządzenie nie podaje jednak, że muszą to być szafki szkolne – podkreśla Jolanta Faryńska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Stargardzie. – Uczniowie każdej klasy zawsze mogli zostawiać przybory, różnego rodzaju materiały w wyznaczonych salach.

Natomiast na wieszakach w szatniach uczniowie zostawiali kurtki i worki z butami. Zdarzało się niestety, że ich rzeczy ginęły.

Dlatego ponad 10 lat temu rodzice – wtedy jeszcze Gimnazjum nr 4 – podjęli decyzję o zakupie szafek. Kupili je na własny koszt. Zdecydowali się na większe szafki, aby zmieściły się w nich nie tylko podręczniki, ale również inne rzeczy – wyjaśnia dyrektor Jolanta Faryńska. – Po ukończeniu szkoły przez ucznia szafka stawała się własnością Rady Rodziców. Nie wszyscy uczniowie korzystali z szafek. Niektórzy woleli tradycyjną szatnię. Co roku zwiększała się liczba rodziców zainteresowanych szafkami. Z czasem nie musieliśmy kupować nowych, wystarczyły drobne naprawy starych. W związku z tym Rada Rodziców ustaliła, że za opłatę za szafkę będzie systematycznie kupować nowe (w tym roku była taka potrzeba – faktura na Radę Rodziców) oraz przeznaczać fundusze na naprawy starych szafek (wymiana zawiasów, zamków itp. wykonywane przez konserwatora zatrudnionego w szkole). Poza tym rodzice uważali, że jeśli każdy ponosi drobną opłatę, to będzie bardziej dbał o powierzone mu mienie. Wiem, że wiele szkół w Polsce zdecydowało się nie na kupno a dzierżawę szafek od różnych firm i za to również płacili rodzice. Nikt nie zmusza rodziców do zakupu szafek. Jeśli rodzica nie stać na jej zakup, to nie oznacza, że dziecko nie będzie z niej korzystać. Są to dobrowolne wpłaty. Na fundusze gromadzone przez Radę Rodziców nie ma wpływu dyrektor tylko Rada Rodziców, która spośród swoich członków wybiera prezydium i komisję rewizyjną. Kierownik administracyjny wspiera działania Rady Rodziców, przyjmując wpłaty.

Jak zapewnia dyrektor SP 11, zawsze 1 września wszyscy nowi uczniowie otrzymują kluczyk do szafki.

Jeśli rodzic nie zapłaci 35 złotych, to nikt go do tego nie zmusi. Jednak muszę dodać, że nigdy tak się nie zdarzyło – informuje Jolanta Faryńska. – Rada Rodziców w mojej szkole działa bardzo prężnie. Rodzice to ludzie zaangażowani w różne działania i pełni empatii. Wielokrotnie dawali tego dowód wspólnie z dziećmi angażując się w akcje charytatywne, angażując się w działania na rzecz szkoły. A jako dyrektor staram się każdą sprawę traktować indywidualnie i zwracam uwagę, aby żadne dziecko nie czuło się dyskryminowane z jakichkolwiek powodów.

Mama pierwszoklasisty odpowiada na stanowisko dyrekcji:

Nie przekonują mnie tłumaczenia Dyrekcji. że to szafki Rady Rodziców i wpłaty przecież są dobrowolne.

Z treści ogłoszenia na stronie (” Koszt użytkowania szafki 35,00 zł (bezzwrotny) na cały okres nauki w szkole. Proszę o dokonanie wpłat do pokoju nr 2″) wynika, że to szkoła pobiera opłatę za usługę udostępnienia szafki. I jeśli rodzic chce, aby jego dziecko mogło z szafki korzystać, to musi zapłacić 35,00 zł.

Mimo zapytania Stargard.News Dyrekcja nie zreflektowała się, że wprowadza ludzi w błąd, nie zmieniła treści ogłoszenia.

To nie jest uczciwe.

Dlaczego o opłacie informuję Dyrekcja, a nie Rada Rodziców?

Dlaczego mowa jest o koszcie użytkowania i kto ten koszt na jakiej podstawie wyliczył? 

Skoro jak tłumaczy Dyrekcja wpłata na RR jest dobrowolna, to dlaczego ogłoszenie nie brzmi np:

Drodzy Rodzice uczniów klas pierwszych, Wasze dzieci otrzymają kluczyki do szafki na ubrania i obuwie.

Rada Rodziców, która kupiła szafki prosi więc o dobrowolną wpłatę 35,00 zł.

(pokój nr 2 Kierownik Administracji lub na najbliższym zebraniu z rodzicami)

Jeśli dobrze zrozumiałam panią Dyrektor, to szafki są własnością RR, to ciekawi mnie

1) czy szkoła je dzierżawi?

2) czy ma wprowadzone do swojej ewidencji wyposażenia?

3) czy organ prowadzący sfinansował zakup chociaż części szafek?

4) czy RR płaci szkole za wykorzystanie miejsca na szafki za których korzystanie pobiera opłaty?

5) gdzie jest udostępniony Regulamin Rady Rodziców Sp11?

6) na jakiej podstawie prawnej Rada Rodziców której kadencja się kończy wraz z końcem roku szkolnego tj. 31.08.2022 decyduje o zasadach opłat (tj. dobrowolnych wpłat) ponoszonych przez rodziców w przyszłym roku szkolnym?