sanepid
Stargardzki sanepid, fot. Emilia Chanczewska

Sanepid: stargardzianie nie chcą szczepić dzieci

Coraz więcej mieszkańców powiatu stargardzkiego uchyla się od obowiązku wykonywania szczepień ochronnych dzieci. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie zwracają uwagę, że takie postępowanie jest nieodpowiedzialne. Może skutkować powrotem chorób zakaźnych, takich jak odra, polio, krztusiec, świnka, różyczka.

Trwa Europejski Tydzień Szczepień. Akcja odbywa się pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć i podkreślić znaczenie szczepień.
Zwłaszcza, że w Polsce coraz więcej rodziców nie chce poddawać swoich dzieci
obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

Kalendarz szczepień
Kalendarz szczepień


Wg danych publikowanych przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie dekadę temu
zarejestrowano 7248 odmów rocznie. W ubiegłym roku liczba ta wzrosła do 72 722. Również na terenie powiatu stargardzkiego liczba niezaszczepionych dzieci zwiększa się z każdym rokiem. W 2019 roku było ich 75, w 2020 – 85, w 2021 – 97, a w 2022 – 125. O ile jeszcze 5 lat temu szczepień odmawiali głównie rodzice noworodków, o tyle teraz większość świadomych odmów dotyczy dawek przypominających, które powinny otrzymać starsze dzieci.

Odmowy dotyczą głównie szczepionki MMR – przeciwko odrze, różyczce i śwince. Niektórzy rodzice nie chcą również szczepić dzieci przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi. Część rodziców uchyla się też od wykonywania szczepień przeciwko pneumokokom, które są obowiązkowe od 2017 roku.

W 2022 roku wśród 125 niezaszczepionych dzieci 37 nie zostało uodpornionych na żadne choroby zakaźne.

Liczba zachorowań na choroby zakaźne w Polsce wciąż rośnie. Potwierdzeniem są konkretne dane statystyczne, publikowane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.
Część rodziców obawia się wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego.

Jednak na kilkaset zaszczepionych dzieci, są to pojedyncze przypadki. W ubiegłym roku było ich 10. Wśród zgłaszanych Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych najczęstszymi objawami była gorączka, opuchlizna miejsca podania szczepionki, nadmierny nieutulony płacz dziecka, wysypka, powiększenie węzłów chłonnych. Wszystkie te objawy ustąpiły bez pozostawienia trwałych następstw.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie przypomina, że w sytuacji, kiedy pomimo braku stwierdzonych przeciwskazań do wykonania szczepienia dziecka, rodzic świadomie uchyla się od tego obowiązku, może zostać nałożona przez wojewodę kara grzywny.

Jeśli w toku postępowania pracowników Inspekcji Sanitarnej na etapie edukacji rodziców, nie zostanie osiągnięty zamierzony skutek tj. poddanie dziecka szczepieniom, wysyłane jest upomnienie z informacją, iż w przypadku niewykonania w całości obowiązków zaszczepienia
dziecka zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Większość przypadków kończy się wystawieniem tytułu wykonawczego, a co za tym następuje sprawa zostaje skierowana do
wojewody, który może nałożyć grzywnę na rodziców.

Wysokość grzywny nałożonej na osoby uchylające się od szczepień ochronnych określa art.121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jej wysokość nie może przekroczyć 10 tys. zł jednorazowo lub 50 tys. zł, gdy nakładana jest wielokrotnie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie zwraca uwagę na fakt, że szczepionki ratują życie, są jednym z największych osiągnięć cywilizacji, chronią przed powikłaniami i kalectwem z powodu chorób zakaźnych oraz eliminują najgroźniejsze choroby zakaźne. Powikłania chorób, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych, wciąż grożą śmiercią – szczególnie małym dzieciom.

INFORMACJA PRASOWA PSSE STARGARD