Soni Spatium

SONI SPATIUM II Międzynarodowy Festiwal im. prof. Marka Jasińskiego 16-18.09.2022 r.

Orkiestra Camerata Stargard zaprasza wszystkich na weekend pełen muzyki. Od piątku do niedzieli trwać będzie festiwal dedykowany pamięci pochodzącego ze Stargardu kompozytora i pedagoga Marka Jasińskiego.

To druga edycja festiwalu Soni Spatium. Jego dyrektorem jest Grzegorz Konopczyński, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. W. Lutosławskiego w Stargardzie i kierownik Orkiestry Camerata Stargard. Dyrektorem kreatywnym jest Iwona Charkiewicz, prezes Stowarzyszenia im. Profesora Marka Jasińskiego i kierownik Studium Kultury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dyrektorem artystycznym Szymon Wyrzykowski, prof. ZUT – dyrygent Chóru Akademickiego im. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Marek Jasiński, Zasłużony dla Miasta Stargard, żył w latach 1949-2010. To pochodzący ze Stargardu, ale związany ze Szczecinem kompozytor i pedagog, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Komponował utwory chóralne, wokalno-instrumentalne oraz instrumentalne. Brał udział w krajowych i zagranicznych festiwalach i konkursach kompozytorskich. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Zmarł nagle, podczas pobytu w Rumunii. Pochowany jest na stargardzkim cmentarzu.

Przesłaniem tegorocznego Festiwalu jest tytuł kompozycji Marka Jasińskiego MATER OMNIUM SAPIENTIA – MATKA WSZELKIEJ MĄDROŚCI. Cyceron określił mądrość jako znajomość spraw boskich i ludzkich, św. Augustyn jako właściwą miarę duszy, a dla Kartezjusza była umiejętnością trafnego posługiwania się rozumem i czynienia tego, co najlepsze.

Kompozytor nieustannie doskonalił swoją wiedzę tak w wymiarze egzystencjalnym, jak i duchowym i przez to osiągnął najwyższy poziom istoty człowieczeństwa.
W muzyce profesora Marka Jasińskiego zawarte jest piękno, dobro, prawda i głęboka wiara, niepodważalne wartości mądrości, które wypełniają przestrzeń kościołów i sal koncertowych.
Mądrość jest zatem sumą wiedzy i dobra, dlatego Seneka określił ją jako najwyższą doskonałość duszy ludzkiej.

Życzymy Państwu, aby dni Festiwalu były dla Państwa czasem refleksji, zadumy, pięknych przeżyć powodowanych odbiorem muzyki tego wielkiego i mądrego polskiego kompozytora.

Organizatorzy

Program Festiwalu:
PIĄTEK 16 września

 • godzina 17.30 Cmentarz przy ul. Kościuszki w Stargardzie, złożenie kwiatów na grobie prof. Marka Jasińskiego
 • godzina 18.00 Park Bolesława Chrobrego w Stargardzie – vis a vis placu zabaw, otwarcie wystawy „Wspomnienie pierwszej edycji Festiwalu”
 • godzina 19.30 Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie PRELUDIUM – CHORAL MASTERPIECES, Lund University Choir, Szwecja; Zespół Wokalny Luna Plena z Zabrza

SOBOTA 17 września

 • godzina 16.00 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. W. Lutosławskiego w Stargardzie, Koncert chórów dziecięcych z OSM im. Marka Jasińskiego w Szczecinie, OSM ze Stargardu oraz PSM I i II st. w Stargardzie oraz koncert uczniów z PSM I i II st. w Stargardzie
 • godzina 17.30 Spotkanie z prof. dr hab. Januszem Staneckim przyjacielem prof. Marka Jasińskiego – prelekcja „Rozmowy z przyjacielem”
 • godzina 19.30 Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie, INTERLUDIUM – ARTISENA, Joachim Mencel Quintet

NIEDZIELA 18 września

 • godzina 17.00 Kościół Św. Jana w Stargardzie, parafia pw. Św. Józefa
  POSTLUDIUM – GREAT FORMS
  Mark Nowakowski (Chicago) – Speravit anima mea in Domino – prawykonanie na orkiestrę i sopran solo
  Marek Jasiński – SYMFONIA „MATER OMNIUM SAPIENTIA” na sopran, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną
  Lund University Choir, Szwecja
  Zespół Wokalny Luna Plena z Zabrza
  Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Orkiestra Camerata Stargard
  Anna Wilk – sopran
  Dyrygent – Szymon Wyrzykowski

Wstęp na wszystkie zaplanowane wydarzenia jest wolny, bez rezerwacji.

Współfinansowane przez Gminę Miasto Stargard oraz z budżetu Województwa zachodniopomorskiego.
Dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Wśród patronów medialnych wydarzenia znalazła się nasza redakcja.