Joanna Woloch Agnieszka Tatarynowicz
Joanna Woloch i Agnieszka Tatarynowicz w Sejmie

Stargardzianki ze stowarzyszenia Godna Przyszłość wzięły udział w sejmowym posiedzeniu

Wczoraj, 7 lutego 2024 roku, w Sejmie RP odbyły się posiedzenia parlamentarnych zespołów, do spraw osób z niepełnosprawnościami oraz ds. autyzmu. Na posiedzenia zostały zaproszone, przez posłankę Maję Nowak z Klubu Parlamentarnego Polska 2050 – Trzecia Droga, dwie stargardzianki Joanna Woloch prezes zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością GODNA PRZYSZŁOŚĆ oraz Agnieszka Tatarynowicz zastępca prezesa.

Spotkanie dotyczyło ogólnej dyskusji na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin w Polsce. Tematów jest bardzo wiele. Zespoły będą nad nimi pracować. Według posłanki Mai Nowak te, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności, to ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami oraz zmiana systemu orzecznictwa.

Środowisko osób z niepełnosprawnością ma nadzieję, że to będą te grupy, które dzięki wiedzy eksperckiej i zaangażowaniu jej członków wprowadzą ważne zmiany których oczekuje.

Joanna Woloch prezes zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością GODNA PRZYSZŁOŚĆ