Anna Szostakowska

Jak coaching językowy może usprawnić Twój angielski?

Nauka języka obcego to proces złożony, który zachodzi w naszym mózgu. Neuronauka, czyli nauka o mózgu, może pomóc nam zrozumieć, jak dokładnie zachodzi proces przyswajania języka angielskiego. Dzięki tej wiedzy możemy dostosować nasze metody nauki, co przyspiesza proces uczenia się.