Anna Szostakowska

Jak coaching językowy może usprawnić Twój angielski?

Nauka języka obcego to proces złożony, który zachodzi w naszym mózgu. Neuronauka, czyli nauka o mózgu, może pomóc nam zrozumieć, jak dokładnie zachodzi proces przyswajania języka angielskiego. Dzięki tej wiedzy możemy dostosować nasze metody nauki, co przyspiesza proces uczenia się.

Anna Szostakowska new prospects

Odkryj Skarb Wewnętrznej Siły: Coaching Językowy & Life Coaching

Każdy z nas na pewnym etapie swojego życia musiał zmierzyć się z problemem niskiej samooceny, wysokich oczekiwań świata zewnętrznego i silnie wybrzmiewającego głosu wewnętrznego krytyka, który podpowiada, że nigdy nie będziemy dostatecznie dobrzy, aby osiągać swoje cele. Często dochodzi do tego przekonanie, że nasze pasje nie są tak wyjątkowe, jak moglibyśmy myśleć. Co więcej, wyzwania współczesnego rynku pracy obligują nas do sprawnego posługiwania się językiem angielskim.