kultura

Muzyka poważna, jazz, gospel, kultura ukraińska. W Stargardzie rozdzielono pieniądze na kulturę

Wsparcie otrzymają Fundacja Camerata Stargard, Stowarzyszenie Kuźnia Możliwości, Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”, Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Pro Arte, Towarzystwo Przyjaciół MDK, Stargardzkie Stowarzyszenie Muzyczne Cantore Gospel, Stowarzyszenie Artystyczne B-moll i oddział Związku Ukraińców w Polsce.