kultura
MDK, DKK, TPS, fot. Stargard.News

Muzyka poważna, jazz, gospel, kultura ukraińska. W Stargardzie rozdzielono pieniądze na kulturę

Wsparcie otrzymają Fundacja Camerata Stargard, Stowarzyszenie Kuźnia Możliwości, Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”, Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Pro Arte, Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury, Stargardzkie Stowarzyszenie Muzyczne Cantore Gospel, Stowarzyszenie Artystyczne B-moll i oddział Związku Ukraińców w Polsce.

– Prawie 350 000 zł dostaną organizacje wzbogacające kulturalnie Stargard. Znamy wyniki konkursu ofert. Pieniądze trafią do tych, którzy w 2024 roku zrealizują działania z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – informuje dziś Urząd Miejski w Stargardzie. – Skorzystają stargardzianie – biorąc udział w różnych wydarzeniach i rozwijając swoje twórcze pasje.

Poprosiliśmy UM Stargard o informacje o planowanych wydarzeniach, które zostały dofinansowane. Będzie można brać w nich udział już niebawem!

Wsparcie z miasta trafi do:

  • Fundacji Camerata Stargard – „Orkiestra Camerata Stargard – nowe brzmienie miasta”,
  • Stowarzyszenia Kuźnia Możliwości – „Kuźnia możliwości vol 1/2/3/4”,
  • Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „KOLEJARZ” – Prowadzenie orkiestry i chóru oraz upowszechnianie kultury muzycznej i plastycznej w DKK,
  • Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych PRO ARTE przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Stargardzie – Upowszechnianie muzyki poważnej wśród mieszkańców Stargardu,
  • Towarzystwa Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Dozwolone do lat 19”, #AkcjaŻonkile – Ocalić od zapomnienia,
  • Stargardzkiego Stowarzyszenia Muzycznego CANTORE GOSPEL – Upowszechnianie muzyki gospel wśród mieszkańców Stargardu,
  • Stowarzyszenia Artystycznego B-moll – Jazz in TPS na 20-lecie Piwnicy Towarzystwa Przyjaciół Stargardu
  • oraz do oddziału Związku Ukraińców w Polsce – Ukraińska Kultura w Stargardzie.

– Łącznie wszystkie organizacje otrzymają w 2024 roku prawie 350 000 zł – podsumowuje UM Stargard. – Pieniądze pozwolą m.in. na organizację koncertów i innych ciekawych wydarzeń, w których wezmą udział stargardzianie. To oczywiście przede wszystkim rozrywka, ale też szansa na integrację i szeroko pojętą edukację.