Więźniowie pracują
Fot. OZ w Stargardzie, archiwum

W spółkach, szkołach i nie tylko. W Stargardzie będą pracować więźniowie

Jak informuje stargardzki magistrat, ponad 200 skazanych będzie w przyszłym roku bezpłatnie zatrudnionych w miejskich spółkach, szkołach i przedszkolach. W ramach odbywania kary zajmą się m.in. utrzymywaniem porządku i drobnymi naprawami. Rekordziści mają do przepracowania rok.

– W 2024 r. najwięcej osób zostanie zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Nawet 100 skazanych będzie tam wykonywać prace porządkowe przez 4000 godzin. Z takiej formy pomocy skorzysta również Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji. W MPK 40 osób przez cały rok przepracuje w sumie 19 200 godzin. Skazani wykonają swoje obowiązki również m.in. w Stargardzkim Centrum Kultury, Ośrodku Sportu i Rekreacji, w miejskich szkołach podstawowych i przedszkolach oraz w Stargardzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – informuje dziś Urząd Miejski w Stargardzie. – To jedna z form resocjalizacji, a także realna korzyść dla miasta.

Takie zadania najczęściej wykonują skazani na karę ograniczenia wolności. W zależności od wyroku mają do odpracowania od 20 do 40 godzin w miesiącu.

– W Stargardzie zatrudniamy również osadzonych, czyli tych którzy odbywają karę więzienia – wyjaśnia magistrat. – W przyszłym roku 5 osób z Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie wykona prace społecznie użyteczne w kilku szkołach i przedszkolach, a także w Młodzieżowym Domu Kultury i w kolegiacie.

INFORMACJE: stargard.eu