sztuka wolności
Fot. OZ Stargard

W więziennej szkole w Stargardzie poznają sztukę starożytnej Grecji

Od prawie dwóch lat w Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie, czyli stargardzkim więzieniu, realizowany jest edukacyjny projekt Muzeum Narodowego w Krakowie.

„Sztuka wolności – wolność sztuki” to projekt z zakresu edukacji kulturalnej, który stanowi innowacyjne uzupełnienie programu MEN realizowanego w jednostkach penitencjarnych i daje możliwość cyklicznego korzystania z proponowanej, nowej oferty pozwalając na kontakt osadzonych z kulturą narodową – informuje dziś kpt. Grzegorz Terlikowski, rzecznik Aresztu Śledczego w Szczecinie. – Oferta edukacyjna o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej dedykowana jest osadzonym, kontynuującym naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

CKU to szkoła działająca w stargardzkim więzieniu.

sztuka wolności

Słuchacze uczestniczyli m.in. w prezentacjach:

  • Starożytna Grecja, między mitem a rzeczywistością.
  • Sztuka cerkiewna.
  • Husaria Polska.

INFORMACJE I ZDJĘCIE: Oddział Zewnętrzny w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie