Wystawa Mariusz Zaruski
Fot. Emilia Chanczewska

Wszystkie oblicza Mariusza Zaruskiego na wystawie w MDK Stargard

W Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie w piątek 9 lutego 2024 roku została otwarta biograficzna wystawa elementarna „Mariusz Zaruski”. Została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Wystawa otwarta została na parterze MDK przy ulicy Portowej 3, z okazji piątkowych obchodów Dnia Patrona Gen. Mariusza Zaruskiego. Składa się z planszy i nie tylko, są też m.in. modele żaglowców. Oglądać ją można tylko przez tydzień, do piątku 16 lutego br.

Mariusz Zaruski przedstawiony jest na niej m.in. jako „konspirator i zesłaniec”, „taternik i ratownik”, „legionista i ułan”, „żeglarz i harcerz”.

W wystawie wykorzystano zdjęcia Biblioteki Narodowej, Konsulatu Generalnego RP w Odessie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Związku Harcerstwa Polskiego, książki Henryki Stępień Mariusz Zaruski. Opowieść biograficzna, domeny publicznej oraz zbiorów prywatnych Krzysztofa Dębskiego i Bartosza Januszewskiego.

Autor: Bartosz Januszewski
Recenzja: dr Marcin Kłodziński
Korekta: Anna Świtalska-Jopek
Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak
Skład: Piotr Wiejak

Wystawa jest dostępna w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim.

Konspirator, zesłaniec, legionista i ułan, pięciokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Niestrudzony społecznik, wychowawca i przyjaciel młodzieży. Taternik i żeglarz, którego życiowym credo stało się uczynienie młodych Polaków „twardymi jak granit, czystymi i głębokimi jak morze”. Z żelazną konsekwencją torował drogę polskiej niepodległości, a po jej odzyskaniu – kładł fundamenty pod jej suwerenny byt.

fragment wystawy

Materiałem uzupełniającym wystawę jest broszura z serii Bohaterowie Niepodległej pt. Mariusz Zaruski autorstwa Bartosza Januszewskiego.

Partnerem wystawy jest Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie na Ukrainie.

TUTAJ zobacz odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi MDK Stargard, gen. Mariuszowi Zaruskiemu oraz otwarcie poświęconej mu wystawy Instytutu Pamięci Narodowej. Obchody Dnia Patrona MDK, 9.02.2024 r.