Ksiądz Zbigniew Andrzejewski
Ks. Zbigniew, Fot. TChr

Zmarł kapłan związany ze Stargardem. Pogrzeb ks. Zbigniewa Andrzejewskiego w czwartek

Pochowany będzie na kwaterze chrystusowców stargardzkiego cmentarza przy ulicy Kościuszki. Miał 58 lat, duszpasterzem był od 1990 roku.

Towarzystwo Chrystusowe poinformowało, że w sobotę 5 listopada 2022 r., do wieczności odszedł, w wieku 58 lat, śp. ks. Zbigniew Andrzejewski.

Pogrzeb ks. Zbigniewa odbędzie się w czwartek 10 listopada 2022 r. w kościele św. Jana w Stargardzie:
godz. 12.30 – modlitwa różańcowa
godz. 13.00 – msza święta pogrzebowa

Po mszy odbędzie się pogrzeb na kwaterze chrystusowców na starym cmentarzu przy ulicy Kościuszki w Stargardzie.

Ksiądz Zbigniew Andrzejewski nekrolog
Zakład Pogrzebowy HADES

Ks. Zbigniew Stanisław Andrzejewski, syn Leona i Genowefy zd. Marek, urodził się 1 maja 1964 r. w Szczecinie. Został ochrzczony w parafii NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim, sakrament bierzmowania przyjął w parafii św. Józefa w Stargardzie.

Po ukończeniu nauki w stargardzkim liceum ogólnokształcącym i zdaniu matury w sierpniu 1983 r. wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego. Sześcioletnie seminaryjne studia filozoficzno-teologiczne zwieńczył napisaniem i obronieniem pracy magisterskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1990 r. w poznańskiej bazylice archikatedralnej.

Po święceniach kapłańskich został posłany do parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Goleniowie, a po roku do parafii Wniebowzięcia NMP we Władysławowie. W lutym 1993 r. został wyznaczony do pracy polonijnej w Brazylii, do której wyjechał na początku następnego roku, lecz po kilku miesiącach powrócił do ojczyzny. W latach 1994-1997 zamieszkiwał w Domu Głównym. We wrześniu 1997 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej jako katecheta i spowiednik w Stargardzie Szczecińskim z zamieszkaniem w domu zakonnym przy parafii św. Józefa: przez pierwszy rok katechizował na terenie stargardzkiej parafii Miłosierdzia Bożego, przez kolejny – w parafii św. Józefa.

We wrześniu 1999 r. zamieszkał w domu zakonnym w Puszczykowie, skąd dojeżdżał do pracy w zakonnej bibliotece w Poznaniu. W latach 2004-2015 pomagał w duszpasterstwie w parafii Wniebowzięcia NMP we Władysławowie, a w latach 2015-2017 był rezydentem w parafii Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach. W maju 2017 r. ponownie zamieszkał w puszczykowskim domu chrystusowca-seniora.

Zmarł późnym wieczorem w sobotę 5 listopada 2022 r., w szpitalu w Puszczykowie.

INFORMACJE I ZDJĘCIE: chrystusowcy.pl