50 ILF
Z lewej Przemek Kossakowski, który poprowadzić ma inaugurację 50 ILF, z prawej plakat wydarzenia.

50 Ińskie Lato Filmowe. Przemek, plakat i pieniądze

Niespełna cztery miesiące pozostały do jubileuszowej edycji festiwalu Ińskie Lato Filmowe (11-20 sierpnia 2023). Znany już jest prowadzący inaugurację wydarzenia, wybrano plakat, wiadomo kiedy rusza sprzedaż karnetów, a dziś radni wojewódzcy przyznali dotację na remont kina Morena w Ińsku.

W ińskim kinie Morena, w którym odbywają się projekcje i spotkania w ramach ILF, ma być przeprowadzony kompleksowy montaż instalacji klimatyzacji w sali kinowej, przebudowa dachu nad holem kina oraz prace kanalizacyjne.

  • 17 kwietnia – PLAKAT – Znamy już zwycięzcę zorganizowanego przez Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe oraz Uniwersytet Szczeciński konkursu na plakat 50. edycji Ińskiego Lata Filmowego! Po długich naradach i analizie prawie 70 propozycji komisja konkursowa postanowiła przyznać główną nagrodę Małgorzacie Bury, której projekt będzie oficjalnym plakatem tegorocznej edycji festiwalu.
  • 22 kwietnia – KARNETY – Sprzedaż karnetów uprawniających do wejścia na wszystkie wydarzenia festiwalu rozpocznie się 15 maja. Cena karnetu 500 zł.
  • 26 kwietnia – PROWADZĄCY – Uroczystość otwarcia 50-lecia Ińskiego Lata Filmowego poprowadzi 11 sierpnia Przemek Kossakowski – informuje fp Ińskie Lato Filmowe.
  • 26 kwietnia – DOTACJA – Decyzją Radnych Województwa Gmina Ińsko otrzymuje dotację – 100 000 zł – na realizację zadania inwestycyjnego, jakim jest kompleksowa modernizacja Kina Morena w Ińsku – informuje fp Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.