Echo-Arioso
Fot. Emilia Chanczewska

Chór Echo-Arioso ze Stargardu ma 50 lat. Panie dołączyły do panów

Stargardzki chór Echo-Arioso świętuje 50-lecie istnienia. 23 października odbędzie się koncert w kościele Miłosierdzia Bożego w Stargardzie.

Chór Echo-Arioso imienia Stanisława Moniuszki działa przy Domu Kultury Kolejarza. Powstał w 1972 roku. Najpierw przy nieistniejących już Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, a później przy DKK. Wtedy był to chór męski „Echo”. Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku stał się chórem mieszanym. Obecna nazwa funkcjonuje od połowy lat dziewięćdziesiątych. Obecnie w chórze jest około 40 osób.

W piątkowy wieczór w DKK przy ulicy Szczecińskiej 17 odbędą się oficjalne obchody jubileuszu chóru. Wtedy między innymi dwie osoby z Echo-Arioso odbiorą ministerialne medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Otrzymają je dyrygent chóru Jerzy Krawczyński i chórzysta Jerzy Żebrowski.

Mieszkańcy będą mieli okazję posłuchać Echo-Arioso w niedzielę, 23 października w kościele Miłosierdzia Bożego na osiedlu Zachód w Stargardzie. Najpierw chór zadba o uroczystą oprawę mszy świętej o godzinie 18.30. Następnie, o godz. 19.30, rozpocznie się koncert.

Chór Echo-Arioso w ciągu roku koncertuje w Stargardzie przede wszystkim w kościołach, między innymi św. Ducha i św. Jana. Uczestniczy także w koncertach kolęd wschodniosłowiańskich i w Przeglądzie Pieśni Liturgicznej i Paraliturgicznej w cerkwi św. App. Piotra i Pawła. Chóru Echo-Arioso można czasem posłuchać także w plenerze, występował między innymi podczas ArtFestiwalu Stargard.