leki
Fot. KAS Szczecin

Do Stargardu trafić miała nielegalna przesyłka z ekstraktem z konika morskiego

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) informuje dziś, że zatrzymała przesyłkę z nielegalnymi produktami ze zwierząt objętych ochroną. Przesyłka z Tajlandii miała trafić do mieszkańca Stargardu.

– Podczas rutynowej kontroli w Oddziale Celnym przy Poczcie Polskiej zatrzymaliśmy niedozwoloną przesyłkę z Tajlandii – informuje dziś Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. – W przesyłce z Tajlandii znajdował się preparat o nazwie „Nan Bao”. To 40 kapsułek, które zawierały w składzie ekstrakt z konika morskiego (Hippocampus). Preparat miał trafić do odbiorcy – mieszkańca Stargardu. Towar wykryliśmy za pomocą urządzenia RTG. Nadawca zadeklarował
suplementy o wartości 15 USD – ok. 60 zł.

Konik morski jest gatunkiem chronionym zagrożonym wyginięciem. Został objęty ochroną Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) oraz rozporządzenia Rady(WE) 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.*

KAS Szczecin przy okazji przypomina, że można sprzedawać oraz stosować wyłącznie leki, które:

  • zostały dopuszczone do obrotu przez uprawnione organy państwowe (zostały zarejestrowane i sprawdzone)
  • spełniają ustalone wymagania jakościowe,
  • nie przekroczyły terminu ważności.

Leki sprowadzane z zagranicy mogą być niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia. Sfałszowane leki nie są poddawane standardowym ocenom jakości, bezpieczeństwa i skuteczności przez organy regulacyjne, które są wymagane przez procedury wydawania pozwoleń w UE. Z tego względu konsekwencje przyjmowania sfałszowanych leków mogą być poważne.

* Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem zwana jest również – od miejsca jej podpisania w 1973 r. – Konwencją Waszyngtońską (CITES). Jej celem jest ochrona zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie handlu nimi. Podpisało ją 175 państw, a Polska ratyfikowała ją w 1989 r.

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie