Opony
Fot. Grzegorz Drążek

Ekopunkt w Stargardzie przyjmie też zużyte opony motocyklowe

Rada Miejska w Stargardzie przyjęła zmianę uchwały dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców Stargardu. Oprócz zużytych opon samochodowych będzie można też przekazywać do Ekopunktu zużyte opony motocyklowe.

Jak informuje Bio Star Stargard, na podstawie przyjętej w miniony wtorek przez Radę Miejską w Stargardzie zmiany uchwały, wprowadzony został nowy zapis w par. 2 w ust. 4 uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne w postaci zużytych opon przyjmowane są wyłącznie w Ekopunkcie, w ilości nie większej niż 8 sztuk opon samochodowych lub motocyklowych w okresie trzech lat.

Do tej pory w Ekopunkcie, prowadzonym przez Bio Star Stargard przy ulicy Bogusława IV 15, można było zostawić zużyte opony samochodowe. Wprowadzona zmiana w uchwale oznacza, że teraz można się tam pozbyć także zużytych opon motocyklowych.

– Pozostałe opony, na przykład rowerowe, mają być odbierane w Ekopunkcie poza limitem, ale seletywnie, tj. pod kodem 16 01 03 – informuje Bio Star Stargard. – W związku z tym, należy przygotować odpowiednie pojemniki do ich zbierania.