Awaria multimediów w Stargardzie
Fot. Grzegorz Drążek. Miejsce awarii.

Po awarii w Stargardzie. PKP PLK: Wykonawca ma prowadzić prace ze szczególną ostrożnością

W sprawie awarii multimediów, przez którą duża część mieszkańców Stargardu, abonentów Multimediów i Vectry, nie miała przez kilka dni internetu i telewizji, otrzymaliśmy wyjaśnienia PKP PLK.

Do awarii doszło w miniony piątek, 26 stycznia 2024 roku, na terenie prowadzonych robót kolejowych przy wiadukcie w centrum Stargardu. Podczas przebudowy wiaduktu uszkodzony został kabel światłowodu. Jak wczoraj poinformowała nas Vectra, awarię ostatecznie usunięto w poniedziałek, 29 stycznia około godziny 13.

Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź PKP PLK na nasze piątkowe zapytanie w sprawie awarii powstałej na terenie robót kolejowych. Przebudowa wiaduktów, linii kolejowej i peronów dworca kolejowego w Stargardzie to inwestycja PKP PLK. To część większej modernizacji linii kolejowej Poznań – Szczecin Dąbie. Wykonawcą robót na terenie Stargardu jest firma Trakcja.

Informacje PKP PLK

Podczas przebudowy wiaduktu przy ulicy Wyszyńskiego w Stargardzie za plac budowy odpowiedzialny jest wykonawca. Przekazując plac budowy, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązują wykonawcę robót do przestrzegania przepisów BHP, utrzymania czystości i porządku na terenie budowy. W piątek 26.01.2024 podwykonawca uszkodził studzienkę z kablem telekomunikacyjnym i jednocześnie sam kabel. Właściciel światłowodu podjął decyzję, że dokona napraw we własnym zakresie. Wykonawca udostępnił mu swoją kanalizację. Wykonawca został zobligowany do prowadzenia prac ze szczególną ostrożnością.

Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.