grób w kolegiacie
Fot. Jan Balewski

W kolegiacie w Stargardzie pochowali burmistrza i jego żonę

Wczoraj w stargardzkiej kolegiacie, podczas nabożeństwa ekumenicznego z udziałem duchownych różnych wyznań oraz kanoników Kapituły Stargardzkiej, odprawiono symboliczny pochówek szczątków wydobytych w trakcie badań archeologicznych w kościele.

Ludzkie szczątki odnalezione zostały w krypcie Petera Groeninga, XVI w. burmistrza Stargardu, fundatora Collegium Groeningianum oraz w kaplicach północnych.

W poniedziałek 21 sierpnia br. w krypcie zamontowano płytę nagrobną Petera Groeninga ufundowaną przez Miasto Stargard.

Razem z doczesnymi szczątkami Burmistrza i jego żony do krypty została złożona „kapsuła czasu”, w której dla przyszłych pokoleń włożono pamiątki z naszego czasu. Tak tworzy się historia, tak nasze pokolenie wpisuje się w dzieje Kolegiaty i Stargardu.

Kolegiata NMP Królowej Świata, Facebook
grób w kolegiacie
Fot. Jan Balewski

Życiorys – za Wikipedią

Peter Gröning urodził się 30 września 1561 r. w Stargardzie, w rodzinie stelmacha Petera i jego żony Gertrudy. Był radnym Rady Miejskiej w Stargardzie, potem skarbnikiem, od 1616 r. burmistrzem. Był dwukrotnie żonaty.

Zmarł 12 lutego 1631 r. i został pochowany w Kolegiacie Mariackiej. W testamencie przekazał 20 000 guldenów na fundację dla ubogich i zdolnych.

Fundacja Gröninga została potwierdzona 5 maja 1631 r. przez księcia pomorskiego Bogusława XIV, który przeznaczył drewno na budowę auli szkolnej. W 1633 r. otworzono Collegium Groeningianum (Kolegium Gröninga). Zarządzeniem króla Prus Fryderyka Wilhelma z 25 lipca 1714 r. przekształcono szkołę w uczelnię akademicką, a w 1812 r. przekształcono je w Gymnasium Groeningianum (Gimnazjum Gröninga, od 1882 r. miało nowy gmach). W tej formie szkoła funkcjonowała do 1945 r., obecnie działa tam I LO.

W 2019 r. przeprowadzono badania archeologiczne, antropologiczne i genetyczne jego szczątków i grobowca w kolegiacie mariackiej. W piątek 25 sierpnia 2023 roku odbył się ich symboliczny pochówek. Szczątki złożono w krypcie w kilku drewnianych skrzynkach.