opłaty

ZUK Stargard: nowy rok bez podwyżek w opłacie śmieciowej

Jak poinformował dziś Zarząd usług Komunalnych w Stargardzie, od stycznia 2024 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie. Właściciele nieruchomości będą ponosić takie same opłaty jak w 2023 roku.

Nie zmienia się również nr rachunku bankowego na jaki należy robić opłaty. ZUK nie wystawia faktur. Opłatę wnosi się bez uprzedniego wezwania do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni przelewem lub w kasie ZUK.

W trosce o środowisko oraz w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r. nie będzie roznoszona. Istnieje możliwość pobrania blankietów do wpłat (nie są one konieczne). Na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości będą drukowane w Biurze Obsługi Klienta ZUK.

Kompostowanie = oszczędzanie

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą zaoszczędzić korzystając ze zwolnienia w wysokości 10 zł w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kompostowanie odpadów i korzystanie z ulgi zwalnia z obowiązku wyposażenia nieruchomości w brązowy pojemnik oraz worki. Odpady te nie będą odbierane z nieruchomości. Bioodpady, których nie da się kompostować (np. gałęzie, krzewy, drzewka) będą mogły być samodzielnie zawiezione do EKOPUNKTU.

Nie marnuj energii, nie marnuj pieniędzy – najlepsze rozwiązanie to segregowanie!

Brak segregacji po prostu się nie opłaca, nie tylko ze względu na naliczanie podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale również przez wpływ na środowisko i jego zasoby naturalne. Segregujemy surowce czyli oszczędzamy zasoby, wpływamy na koszty produkcji, a więc ceny tych produktów.

INFORMACJE I ZDJĘCIE: ZUK STARGARD