wystawa Soni Spatium
Fot. Emilia Chanczewska

Idź do parku, zobacz zdjęcia!

Plenerowa galeria w parku Chrobrego doczekała się w piątek 18 sierpnia br. nowej wystawy. Jej tematem jest II Międzynarodowy Festiwal im. prof. Marka Jasińskiego Soni Spatium. W kadrach zatrzymani zostali muzycy, biorący udział w tym niezwykłym święcie muzyki, a także odrestaurowana stargardzka kolegiata.

Festiwal Soni Spatium miał dotychczas dwie edycje. Wystawa w parku Chrobrego jest preludium do edycji trzeciej, zaplanowanej na 8-10 września 2023 roku, pod szyldem „Światłość i prawda”. Zaprezentują się muzycy ze Stargardu, Szczecina i z Niemiec.

Głównym organizatorem festiwalu jest Fundacja Camerata Stargard im. Grzegorza Konopczyńskiego, której prezeską jest Monika Konopczyńska, sprawująca funkcję dyrektora festiwalu. Dyrektorem kreatywnym jest Iwona Charkiewicz, prezes Stowarzyszenia im. Profesora Marka Jasińskiego i kierownik Studium Kultury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dyrektorem artystycznym Szymon Wyrzykowski, prof. ZUT – dyrygent Chóru Akademickiego im. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Już od dziś w parku Chrobrego można oglądać wystawę poświęconą Międzynarodowemu Festiwalowi im. Prof. Marka Jasińskiego, która zwiastuje zbliżające się dni koncertowe w dniach 8-10.09.2023 w Kolegiacie NMP Królowej Świata. Autorem zdjęć z poprzedniej edycji festiwalu jest Roman Budzowski, zdjęcia kolegiaty po remoncie wykonał Antoni Domaradzki. Współpraca z Pares II jak zawsze znakomita.

Orkiestra Camerata Stargard, 18 sierpnia 2023 r.

Marek Jasiński, Zasłużony dla Miasta Stargard, żył w latach 1949-2010. To pochodzący ze Stargardu, związany ze Szczecinem kompozytor i pedagog, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Komponował utwory chóralne, wokalno-instrumentalne oraz instrumentalne. Brał udział w krajowych i zagranicznych festiwalach i konkursach kompozytorskich. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Zmarł nagle, podczas pobytu w Rumunii. Pochowany na stargardzkim cmentarzu.

Stargard.News jest wśród patronów medialnych festiwalu Soni Spatium.