Przedstawiciele stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój podczas konferencji nad Iną w Goleniowie Do Stargard.news
Przedstawiciele stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój podczas konferencji nad Iną w Goleniowie

Partnerstwo i Rozwój: Tylko współpraca gmin zapobiegnie katastrofie ekologicznej na Inie

Stowarzyszenie Partnerstwo i Rozwój z powiatu goleniowskiego ma pomysł na podjęcie wspólnych działań przez samorządy lokalne na rzecz dbania o stan wody w rzece Inie. Do redakcji Stargard.News wpłynęło oświadczenie stowarzyszenia.

W związku z okresowymi zanieczyszczeniami rzeki Iny zwracamy się jako lokalne stowarzyszenie
samorządowe Partnerstwo i Rozwój do wszystkich gmin położonych w dorzeczu rzeki Iny o powołanie celowego związku międzygminnego, który za cel postawi sobie dbanie o jakość wody w rzece Inie.

W najbliższym czasie jako stowarzyszenie Partnerstwo i Rozwój wyślemy do wszystkich 12 gmin i 4
powiatów, położonych w dorzeczu Iny prośbę o to, by połączyły swe siły i utworzyły specjalny związek
międzygminny dbający o jakość i czystość wody w rzece. Taka kooperacja miast i gmin to dobra forma
mobilizacji, by każda z nich dbała o swój odcinek rzeki.

Drugim istotnym elementem utworzenia związku gminnego dorzecza rzeki Iny to zwiększenie szans na pozyskanie środków zewnętrznych potrzebnych do realizacji inwestycji w dorzeczu, by nie dochodziło do podobnych katastrof ekologicznych jakie oglądaliśmy w takcie ostatnich ulew.

Ina od zawsze była elementem łączącym w wielu wymiarach społecznych, handlowym i gospodarczych pomiędzy miastami i gminami położonymi w jej dorzeczu. Dziś przyszedł czas na współpracę celem poprawy jakości wody i czystości dorzecza, a przy okazji byłby pierwszym krokiem przywracającym dawne znaczenie jej znaczenia.
Paweł Słomski, Partnerstwo i Rozwój