Narodowe Czytanie

W stargardzkiej trójce było Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

Już tradycyjnie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie włączyła się do corocznej ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.

By przenieść uczestników akcji w wyjątkowy klimat nadniemeńskiego krajobrazu dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie czytali fragmenty lektury z podziałem na role.

Wykorzystano także nowoczesną technologię. Tekst lektury był wyświetlany na tablicy multimedialnej, dzięki czemu był widoczny dla wszystkich, nie tylko dla czytających.

Uczniom najbardziej podobały się fragmenty opisujące barwną przyrodę.

Uczniowie SP 3 Stargard, którzy przynieśli do szkoły książkę „Nad Niemnem” otrzymali pamiątkowe
pieczątki z akcji.

W ten sposób szkoła stargardzka trójka dołączyła do pokaźnej liczby miejsc, które podjęły się uczestnictwa w Narodowym Czytaniu 2023.

INFORMACJE I ZDJĘCIA: SP 3 Stargard, oprac. (ech)