społecznik
Spotkanie odbyło się na Małej Scenie SCK, fot. Emilia Chanczewska

Zawodowo i jako wolontariusze niosą pomoc innym. Obchody Dnia Pracownika Socjalnego i rozdanie nagród dla stargardzkich społeczników

Dziś, w czwartkowe popołudnie, w Stargardzkim Centrum Kultury, było doroczne spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Przy tej okazji wręczone zostały nagrody prezydenta miasta dla społeczników roku. Otrzymali je Elżbieta Drobik, Nel Stachera, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Stargardzie oraz Koło Wolontariatu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP.

– Największą satysfakcję i wartość czerpie się z relacji z drugim człowiekiem, nie ma nic ważniejszego w życiu – mówił Rafał Zając, prezydent Stargardu. – Państwo jesteście w tej wyjątkowej sytuacji, że budujecie często relację tam, gdzie jej brakuje. Gdzie ludzie znajdują się w pogmatwanych sytuacjach, starają się przebić szklany sufit, poprawić swoją sytuację. Największym deficytem jest brak relacji z drugim człowiekiem, brak przyjaciela. Państwo wyciągacie do nich rękę, do powrotu na właściwą drogę. W imieniu wszystkich ludzi, którym pomagacie, bardzo wam dziękuję.

Elżbieta Drobik, prezeska Stowarzyszenia Edukacja – Zdrowie – Aktywność, otrzymała tytuł społecznika roku 2023 w kategorii indywidualnej powyżej 18 lat.

Od wielu lat zaangażowana w pomoc osobom zmagającym się m.in. z cukrzycą i chorobami układu krążenia. Organizatorka licznych szkoleń, akcji i konferencji dla lekarzy i pielęgniarek. Aktywnie promuje badania profilaktyczne wśród stargardzian z różnych grup wiekowych. Ze stowarzyszeniem EZA uczestniczy w licznych miejskich imprezach i współdziała z innymi organizacjami. – informuje Urząd Miejski w Stargardzie.

Nel Stachera, uczennica Zespołu Szkół, gdzie aktywnie działa w Szkolnym Kole Wolontariatu, wybrana została młodym społecznikiem.

Z dużym zaangażowaniem brała udział i organizowała akcje, m.in. zbierania zniczy, które zostały zapalone na opuszczonych grobach na cmentarzu, sprzątania i porządkowania zaniedbanych nagrobków oraz zbiórki plastikowych nakrętek na cel charytatywny. Nel przygotowywała również liczne materiały informujące uczniów np. o prawach dziecka, zmianach klimatycznych i możliwości adopcji zwierząt ze schroniska. – informuje Urząd Miejski w Stargardzie.

W schronisku karminy kotki i pieski, wyprowadzamy je na spacer. Większość osób, które znam, lubią pomagać potrzebującym.

Nel Stachera, Młody Społecznik

Nagrodę dla społeczników w kategorii zespołowej otrzymało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie działające w Stargardzie od 1992 r.

Głównym celem jego członków jest stworzenie kompleksowego systemu rehabilitacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, a także umożliwianie im aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. PSONI prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Zakład Aktywności Zawodowej i mieszkalnictwo wspomagane. Podopieczni stowarzyszenia zyskują niezbędne wsparcie, a także szansę na wszechstronny rozwój, pracę i większą samodzielność. – informuje Urząd Miejski w Stargardzie.

Drugie wyróżnienie w kategorii zespołowej otrzymało Koło Wolontariatu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP, działające w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie od 2021 roku.

Młodzi ludzie nawiązali współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dzięki temu członkowie koła pomagają m.in. seniorom. Wykonują prace domowe, usługi fryzjerskie, a także organizują wspólne kolędowanie. Koło wolontariatu brało też udział w malowaniu ławek w miejskich parkach. – informuje Urząd Miejski w Stargardzie.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wyróżnieni zostali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie:

  • Renata Skorupa,
  • Natalia Olejnik-Kudła,
  • Renata Kwiatkowska,
  • Bożena Ignatowicz,
  • Stanisław Ogonowski,
  • Katarzyna Falbogowska.

To są ludzie, na których zawsze można polegać. Sami czasem zmagają się z problemami, doświadczyły pomocy i oddają to w dwójnasób. Dobro zawsze wraca. Pomoc, którą niesiecie, ma wymiar materialny, organizacyjny, ale to też jest wsparcie mówiące o tym, że osoba potrzebująca nie jest sama. Wasza pomoc daje im przede wszystkim nadzieję, że będzie dobrze. Wyrazy ogromnego szacunku i podziwu!

Ewa Sowa, zastępca prezydenta Stargardu

Podziękowania powędrowały do:

  • Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, który prowadzi w Stargardzie Dzienny Dom „Senior+” i Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobami psychicznymi,
  • stargardzkiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia oraz Mieszkalnictwo Wspomagane,
  • Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, która prowadzi ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i bezdomnych kobiet z dziećmi, schronisko dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegownię i ogrzewalnię dla osób bezdomnych.

Dzisiejsze spotkanie na Małej Scenie SCK, które poprowadziła dziennikarka Aleksandra Zalewska-Stankiewicz, uprzyjemniły występy młodych zdolnych wokalistek z grupy De Facto, podopiecznych Celiny Gładysz.