Bezpieczny przejazd
Fot. Emilia Chanczewska

Akcja Bezpieczny Przejazd w Stargardzie

Mimo deszczu i chłodu z uśmiechem na ustach pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei dziś, w czwartek 21 grudnia 2023 roku, przeprowadzili na stacji w Stargardzie akcję informacyjno-ulotkową w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd.

Kolejarze zwracali uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności podczas pokonywania tymczasowego przejścia w poziomie szyn na stacji Stargard. Przypominali, że przed przejściem przez tory należy zawsze się zatrzymać, rozejrzeć i upewnić, czy nie nadjeżdża pociąg!

Tymczasowe przejście w poziomie szyn na stacji w Stargardzie zabezpieczone jest labiryntami (które wymuszają na przechodzących kilkakrotną zmianę kierunku i jednoczesne rozejrzenie się w celu sprawdzenia czy nie nadjeżdża pociąg), krzyżami świętego Andrzeja (znakiem umieszczanym przed przejazdami kolejowo-drogowymi, w tym przypadku kategorii E – czyli przejściem użytku publicznego) oraz tabliczkami informującymi o tym, że pieszy ma do czynienia z przejściem przez tory, po których poruszają się pociągi – przypomina Bartosz Pietrzykowski, rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa maszyniści mają przed przejściem obowiązek zachowania wzmożonej ostrożności, zwolnienia oraz podawania dodatkowego sygnału dźwiękowego Rp 1 „Baczność”, informującego pieszych o zbliżaniu się pociągu do przejścia.

Ambasadorzy Bezpieczeństwa przypominali również o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych podczas świątecznych podróży.

– Analiza zdarzeń pokazuje, że 99% zdarzeń na przejazdach wynika z nieodpowiedzialnego zachowania i nierozważnych decyzji użytkowników dróg – podkreśla stargardzianin Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK. – Najczęstsze błędy to m.in. ignorowanie czerwonego światła, ignorowanie znaków STOP, omijanie zamkniętych półrogatek lub wjeżdżanie pod opadające rogatki.

Przy okazji przywołane zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas pokonywania przejazdów kolejowo-drogowych:

  • Czerwone światło bezwzględnie zakazuje wjazdu na przejazd – pulsująca sygnalizacja zabrania wjazdu na przejazd gdyż zbliżający się pociąg może wjechać na przejazd nawet za 30 sekund. Na przejazd można wjechać jedynie, gdy sygnalizacja jest wyłączona, a rogatki znajdują się w pozycji pionowej.
  • Znak „STOP” oznacza konieczność zatrzymania się w wyznaczonym miejscu.
  • Na przejazd można wjechać tylko wtedy, gdy zapewniony jest zjazd z przejazdu – wolne miejsce. Zbliżając się do przejazdu należy zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że nie zbliża się pociąg.

Kierowcy nigdy nie powinni dopuścić do sytuacji, w której samochód znajdzie się między zamkniętymi rogatkami – to zawsze realne zagrożenie życia i zdrowia. W kryzysowej sytuacji należy jak najszybciej opuścić przejazd – w razie potrzeby wyłamać rogatkę. Wystarczy niewielka siła nacisku, by tzw. bezpiecznik drąga (przy napędzie rogatek) zadziałał i spowodował bezpieczne wyłamanie zapory, bez uszkodzenia samochodu. Gdy dojdzie do awarii auta i nie ma możliwości zjazdu z torów należy jak najszybciej opuścić pojazd i wyjść poza rogatki. Za każdym razem w takich przypadkach należy skorzystać z informacji na Żółtej Naklejce, powiadamiając operatora numeru 112 o sytuacji na przejeździe.

Żółta Naklejka to dodatkowy element zwiększający bezpieczeństwo na przejazdach. Żółte Naklejki umieszczone są na wszystkich przejazdach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po wewnętrznej stronie krzyży św. Andrzeja lub przy słupkach, do których umocowane jest ramię rogatki. Zawierają trzy numery: indywidualny numer przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112, z którego należy korzystać w przypadku zagrożenia życia oraz numer techniczny, przeznaczony do zgłaszania ewentualnych usterek na przejeździe. Zgłoszenia z wykorzystaniem Żółtej Naklejki umożliwiają operatorom numeru 112 precyzyjne określenie lokalizacji i sprawne wezwanie pomocy.

Więcej informacji o Żółtej Naklejce oraz kampanii Bezpieczny Przejazd można znaleźć na stronie: www.bezpieczny-przejazd.pl.

INFORMACJE: PKP PLK